Meerjaren onderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een begroting van de te verwachte onderhoudskosten voor het gebouw en bijbehorende installaties, verdeeld over een bepaalde termijn.

Alle onderhoudsactiviteiten worden hierin opgenomen. Op basis van de levensduur van de diverse componenten zal een prognose voor de komende jaren opgesteld worden, met daarin de preventief te vervangen onderdelen. Dit voorkomt onnodige verrassingen en waarborgt het functioneren van de installatie op lange termijn.

Op uw verzoek kunnen wij dit voor u verzorgen en opmaken!

Contactgegevens:
Venserweg 21-N
1112 AR Diemen
T: 020 261 13 07
E: info@mtb-bv.nl

KvK nr. 63704234 
B.T.W nr. NL855362765B01
Bankrekening nr. NL13 RABO 0305170163